อัตราค่าบริการจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด 4,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมทางราชการ)
จดทะเบียนบริคณห์สนธิ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

C.K.Ace Accounting รับทำบัญชี

สำนักงาน: 254/283 ถนนกรุงเทพ-นนท์ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์:
082-388 1846
084-351 7517

Email: [email protected]

Line ID: CK.ACE

อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี ราคาเริ่มต้นจาก 5,000 บาท โดยพิจารณาจากรายได้ตอนสิ้นปี และความยาก ความซับซ้อนของธุรกิจแต่ละประเภท

ติดต่อ C.K.Ace Accounting ทางไลน์