สวัสดีครับ เมื่อเรามีงานให้บริการ เราคงคุ้นเคยกันดีว่า หากเป็นงานบริการนั้นจะต้องหัก ณ ที่จ่าย 3% ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินค่าบริการดังกล่าว แต่อย่างไรเสีย ก็มีงานบริการบางกิจกรรมไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย เช่น ซื้อสินค้าพร้อมบริการขนส่ง หรือ ซื้อสินค้าพร้อมติดตั้ง โดยทั้งหมด ผมได้สรุปไว้ตามรูปด้านล่างนี้ครับ