เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเรามีทีมงานนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรวมถึงผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่มีความรู้และความสามารถในการตรวจสอบ, ให้คำปรึกษา พร้อมทั้งประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพบัญชี ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงที่ผ่านงานตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มาแล้ว ทีมผู้สอบบัญชีของเราจึงเน้นการบริการที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีและกฎหมาย เพื่อขจัดภาระที่ยุ่งยากต่าง ๆ แก่ท่านอย่างครบวงจร และพร้อมจะให้บริการแก่ท่านทุกเมื่อ เพื่อให้ท่านสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร ,สภาวิชาชีพบัญชี และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น

ท่านสามารถนัดหมายกับทีมงานบัญชี/ผู้สอบบัญชี เพื่อประชุมและสอบถามเกี่ยวกับการวางระบบบัญชี และการแก้ไขปัญหาด้านบัญชีรวมถึงภาษีอากร

C.K.Ace Accounting รับทำบัญชี

สำนักงาน: 254/283 ถนนกรุงเทพ-นนท์ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์:
082-388 1846
084-351 7517

Email: c.k.ace001@gmail.com

Line ID: CK.ACE

อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี ราคาเริ่มต้นจาก 5,000 บาท โดยพิจารณาจากรายได้ตอนสิ้นปี และความยาก ความซับซ้อนของธุรกิจแต่ละประเภท

ติดต่อ C.K.Ace Accounting ทางไลน์