สวัสดีครับ ในโลกปัจจุบัน ผมเชื่อว่าหลายๆ บริษัทมีธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญาลิสซิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถยนต์ ซื้อเครื่องจักร และ ผมเชื่อว่านักบัญชีมักจะปวดหัวกับรายการเช่าลิสซิ่ง ไม่มากก็น้อย เนื่องจากการบันทึกบัญชีในสัญญาลิสซึ่งทางภาษีและบัญชีนั้นต่างกัน ซึ่งจะแตกต่างกันอย่างไรนั้น วันนี้ผมได้สรุปมาให้ ดังนี้

สัญญาลิสซิ่ง หมายถึงสัญญาเช่าซื้อ ที่มี option เพิ่มเติม คือจะมีสิทธิการเลือกซื้อสินทรัพย์เมื่อจ่ายชำระเงินค่างวดครบแล้วตามสัญญาซึ่งผู้เช่าสามารถเลือกได้ว่าจะใช้สิทธิหรือไม่ใช้ก็ได้

ตัวอย่างการบันทึกบัญชีลิสซิ่ง

ผลต่างระหว่างทางบัญชีและภาษี

ฝากดติดตามความรู้ด้านบัญชี

เรียบเรียงโดยทีมงาน C.K.Ace Accounting
Facebook C.K.Ace Accounting