รับสอนบัญชี

บริการสอนบัญชีตั้งแต่การบันทึกบัญชี การผ่านรายการและการปิดการเงิน เพื่อให้ท่านสามารถนำไปประกอบอาชีพ หรือเปิดสำนักงานบัญชี และสอนแก่บุคลากรในองค์กรของท่านให้สามารถนำไปปฎิบัติในองค์กรของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนวิชาการบัญชีขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง ในกับนิสิต นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ

C.K.Ace Accounting รับทำบัญชี

สำนักงาน: 254/283 ถนนกรุงเทพ-นนท์ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์:
082-388 1846
084-351 7517

Email: c.k.ace001@gmail.com

Line ID: CK.ACE

อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี ราคาเริ่มต้นจาก 5,000 บาท โดยพิจารณาจากรายได้ตอนสิ้นปี และความยาก ความซับซ้อนของธุรกิจแต่ละประเภท

ติดต่อ C.K.Ace Accounting ทางไลน์