รับสอนบัญชี

บริการสอนบัญชีตั้งแต่การบันทึกบัญชี การผ่านรายการและการปิดการเงิน เพื่อให้ท่านสามารถนำไปประกอบอาชีพ หรือเปิดสำนักงานบัญชี และสอนแก่บุคลากรในองค์กรของท่านให้สามารถนำไปปฎิบัติในองค์กรของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนวิชาการบัญชีขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง ในกับนิสิต นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ

C.K.Ace Accounting รับทำบัญชี

สำนักงาน: 254/283 ถนนกรุงเทพ-นนท์ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์:
082-388 1846
084-351 7517

Email:
[email protected]

Line ID:
CK.ACE

Twitter:
@ckaceaccounting

ติดต่อ C.K.Ace Accounting ทางไลน์