ปรึกษาภาษีอากร

ด้วยทีมงานเราประกอบด้วยผู้มีความสามารถทางวิชาชีพ โดยการันตีด้วยใบ Certificate CPA, TAหากท่านมีปัญหาเรื่องภาษีอากร ทำไมเสียเยอะไป ทำให้เสียค่าปรับเยอะ ให้เราช่วยวางแผนภาษี และเป็นไปขอบเขตประมวลรัษฎากร เนื่องจากการวางแผนภาษีไม่ใช่การหลีกเลี่ยงภาษี แต่เป็นการออกแบบรายการค้าและการวางรูปแบบการเสียภาษีให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุดซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย

วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าบริการวางแผนภาษีอากรขึ้นอยู่กับการประมาณการเวลาที่ต้องใช้ในการวางแผนซึ่งแตกต่างกันตามประเภทของงาน และปริมาณการดำเนินธุรกิจของแต่ละกิจการ
C.K.Ace Accounting รับทำบัญชี

สำนักงาน: 254/283 ถนนกรุงเทพ-นนท์ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์:
082-388 1846
084-351 7517

Email: c.k.ace001@gmail.com

Line ID: CK.ACE

อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี ราคาเริ่มต้นจาก 5,000 บาท โดยพิจารณาจากรายได้ตอนสิ้นปี และความยาก ความซับซ้อนของธุรกิจแต่ละประเภท

ติดต่อ C.K.Ace Accounting ทางไลน์