หลังจากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 46 (2561) เรื่องการให้สิทธิลดหย่อนคนที่ 2 เพิ่มเติมจากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท หนึ่งในคำถามที่ท่านมักสงสัย นั่นคือ การนับจำนวนบุตร วันนี้กระผมได้สรุปมาท่านได้อ่านแล้ว ดังนี้ครับ

พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46) พ.ศ.2561

หลักเกณฑ์การลดหย่อนบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป

แต่งงานใหม่แล้วมีบุตรกับคนใหม่จะนับบุตรยังไง

ถ้ามีบุตรบุญธรรมด้วยสามารถลดหย่อนได้เท่าไหร่

ขอบคุณบทความ www.rd.go.th

เรียบเรียงโดยทีมงาน C.K.Ace Accounting
18/7/2562