รับทำบัญชี

วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบ รับรองงบการเงิน อบรมพนักงานบัญชี บริการทั่วกรุงเทพและต่างจังหวัด

ปรึกษาภาษีอากร

วางแผนภาษีธุรกิจ แก้ปัญหาภาษีอากร จ่ายภาษีได้ถูกต้องครบถ้วนและประหยัด

จดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทั้งบริษัทไทยและต่างชาติ บริการถึงที่ สะดวก รวดเร็ว

C.K.Ace Accounting รับทำบัญชีครบวงจร
รับรองรายงานคำขอใช้สิทธิ์ BOI

หากกิจการของท่านได้รับการส่งเสริม BOI แล้วต้องการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

เพิ่มเติม…

รับสอนบัญชี

บริการสอนบัญชีตั้งแต่การบันทึกบัญชี การผ่านรายการและการปิดการเงิน เพื่อให้ท่านสามารถนำไปประกอบอาชีพ หรือเปิดสำนักงานบัญชี และสอนแก่บุคลากรในองค์กร

เพิ่มเติม…

จดทะเบียนบริษัท

เรามีบริการจดทะเบียนบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยที่ทางเรามีบริการหาลูกค้าตามสถานที่นัดพบเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและรวดเร็ว

เพิ่มเติม…

รับทำบัญชี

จัดทำบัญชีด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีตาม พรบ.การบัญชี 2543 สามารถวางแผนภาษีเพื่อให้ท่านประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง

เพิ่มเติม…

ให้บริการทุกพื้นที่ในกรุงเทพ

ให้บริการทุกพื้นที่ในกรุงเทพ และต่างจังหวัด โดยบริการทั้งด้านบัญชี จดทะเบียนบริษัท และปรึกษาภาษีอากร

บริการทั้งในด้านบัญชี วางระบบบัญชี

โดยบริการทั้งในด้านบัญชี วางระบบบัญชี และภาษีอากร ด้วยเทีมงานคุณภาพที่การันตีด้วยใบ Certificate TA, CPA

หากมีข้อสงสัยเรื่องบัญชี โทรหาเรา

หากมีข้อสงสัย โปรดอย่าลังเลที่จะโทรหาพวกเรา เรายินดีตอบทุกคำถาม เพื่ออำนวนความสะดวกให้แก่ท่าน

C.K.Ace Accounting รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท ปรึกษาภาษีอากร โดยทีมงานคุณภาพมีใบรับอนุญาต CPA, TA
“ให้บริการทุกพื้นที่ในกรุงเทพ และต่างจังหวัด โดยบริการทั้งด้านบัญชี จดทะเบียนบริษัท และปรึกษาภาษีอากร โดยเน้นดูแลลูกค้าเสมือนเป็นครอบครัวของเรา โดยเรามีทีมงานที่คุณภาพ โดยมีใบรับอนุญาต CPA, TA และเราเชื่อว่าลูกค้าที่ใช้บริการกับต้องประทับใจ”
บริการด้านบัญชีครบวงจร
บริการด้านบัญชี
ให้บริการด้านบัญชีทุกพื้นที่
รับทำบัญชีรายเดือน
รับทำบัญชีประจำปี
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี
รับจดทะเบียนนิติบุคคล
ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร
ติดต่อทำบัญชี
ขอบคุณลูกค้าที่เรียกใช้บริการ

บริการรับทำบัญชี รายเดือน

จัดทำบัญชีด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีตามพรบ.การบัญชี 2543 สามารถวางแผนภาษีเพื่อให้ท่านประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง

บริการรับทำบัญชี รายปี

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีทั้งหมด ตั้งแต่วางระบบบัญชี การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำส่งต่อกรมสรรพากรทั้งสิ้น จัดทำสมุดรายวัน, สมุดบัญชีแยกประเภท

อัตราค่าบริการจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด 4,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมทางราชการ) จดทะเบียนบริคณห์สนธิ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

ปรึกษาภาษีอากร

วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบรู้เรื่องบัญชี

เมื่อเรามีงานให้บริการ หากเป็นงานบริการนั้นจะต้องหัก ณ ที่จ่าย 3% ทุกครั้ง

สวัสดีครับ เมื่อเรามีงานให้บริการ เราคงคุ้นเคยกันดีว่า หากเป็นงานบริการนั้นจะต้องหัก ณ ที่จ่าย 3% ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินค่าบริการดังกล่าว

0
Read More

จ่ายเงินค่าบริการไปต่างประเทศ เสียภาษีอะไรบ้าง

สวัสดีครับ เนื่องจากผมเห็นมีคนสงสัยกันเยอะว่า จ่ายเงินค่าบริการไปต่างประเทศ เสียภาษีอะไรบ้าง

0
Read More

การคำนวณค่าลดหย่อนบุตร (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป)

เรื่องการให้สิทธิลดหย่อนคนที่ 2 เพิ่มเติมจากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท หนึ่งในคำถามที่ท่านมักสงสัย นั่นคือ การนับจำนวนบุตร วันนี้กระผมได้สรุปมาท่านได้อ่านแล้ว

0
Read More

สัญญาเช่าลิสซิ่งและบัญชีนั้นต่างกันอย่างไร?

ในโลกปัจจุบัน ผมเชื่อว่าหลายๆ บริษัทมีธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญาลิสซิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถยนต์ ซื้อเครื่องจักร และ ผมเชื่อว่านักบัญชีมักจะปวดหัวกับรายการเช่าลิสซิ่ง ไม่มากก็น้อย

0
Read More

จดทะเบียนเป็นบริษัทดีอย่างไร

ข้อดีของการจดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบบริษัท สำหรับผู้ประกอบยุคใหม่ที่ต้องการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ทีมงาน C.K.Ace Accounting ขอนำเสนอ “จดทะเบียนบริษัท ดีอย่างไร?”

0
Read More

หลักการบันทึกบัญชี

ระบบบัญชีเดี่ยว (Single – entry bookkeeping or single – entry system) เป็นวิธีการบันทึกบัญชีเพียงด้านเดียวเท่านั้นคือ ด้านเดบิตหรือด้านเครดิต ระบบบัญชีเดี่ยวนี้จะบันทึกเฉพาะรายการในบัญชีเงินสด หรือ บัญชีที่สำคัญบางบัญชี เช่น บัญชีลูกหนี้หรือบัญชีเจ้าหนี้เท่านั้น

0
Read More

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗

วิชาชีพบัญชี หมายความว่า วิชาชีพในด้านการทำบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านอื่นตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

0
Read More

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓

งบการเงิน หมายความว่า รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ ไม่ว่าจะรายงานโดยงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบประกอบ หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน

0
Read More
C.K.Ace Accounting รับทำบัญชี

สำนักงาน: 254/283 ถนนกรุงเทพ-นนท์ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์:
082-388 1846
084-351 7517

Email: c.k.ace001@gmail.com

Line ID: CK.ACE

อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี ราคาเริ่มต้นจาก 5,000 บาท โดยพิจารณาจากรายได้ตอนสิ้นปี และความยาก ความซับซ้อนของธุรกิจแต่ละประเภท

ติดต่อ C.K.Ace Accounting ทางไลน์